ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

02n

  • Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που παραλάβατε εντός 30 ημερολογιακών ημερών χωρίς κανένα απολύτως κόστος (για επιστροφές εντός Ελλάδας).

  • Σε περίπτωση επιστροφής μέρους ή ολόκληρης της παραγγελίας σας, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της φόρμας που εσωκλείεται στο φάκελο μέσα στο δέμα που παραλάβατε. Επιστροφές προϊόντων δε θα γίνονται δεκτές χωρίς τη φόρμα επιστροφής συμπληρωμένη.

  • Τα προϊόντα και η συσκευασία τους θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και να συνοδεύονται απ’ όλα τα έγγραφα (πχ. απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο ή τυχόν προωθητικό υλικό του προϊόντος κ.α).

  • Πριν γίνει οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντος βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν περάσει 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξής σας.